Şartlar & Koşullar

Madde 1 - TARAFLAR

Webdesk (İş bu sözleşmede “Webdesk – Web Tasarım Logo Tasarım” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta hizmet alacak müşteri arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmış bir sözleşmedir.

Madde 2 - KONU

İşbu sözleşme müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet tasarım ve yazılımlarının Webdesk tarafından yapılması ve kiralama yolu ile kullanılması hizmetlerini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların tasarımı ve güncellenmesi için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden Webdesk sorumlu tutulamaz. Webdesk tarafından üretilen web sitelerin ve logo tasarımların telif hakkının Webdesk’e ait olduğunu, web sitesini hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, web sitesini üçüncü sahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz. MÜŞTERİ, web sitesinde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. MÜŞTERİ, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. MÜŞTERİ, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda Webdesk hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu Webdesk’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen e-posta hesaplarını kullanarak spam mail göndermeyeceğini kabul ve beyan eder. Spam mail göndermesi durumunda Webdesk MÜŞTERİ’nin almış olduğu e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, Web Sitesi’nin en altında Webdesk sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. MÜŞTERİ, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi web sitesinde barındıramaz, e-posta yolu ile postalayamaz ya da iletemez.

Madde 4 – WEBDESK’ İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Webdesk, sözleşme süresince MÜŞTERİ web sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder. Webdesk, MÜŞTERİ talep ettiği takdirde web sitesinde yapılacak güncellemeleri yapıp yapmayacağını kendisi karar verir. Yapılması durumunda ek ücret talep eder. Web Sitesi sadece Webdesk ‘in belirlediği sunucularda yayınlanır. MÜŞTERİ istediği başka bir sunucuda web sitesi’nin yayınlanmasını talep edemez. Webdesk, MÜŞTERİYE Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez. Webdesk, bu sözleşme çerçevesinde hizmet süresi uzatılan alan adının MÜŞTERİ’ye ait olduğunu kabul eder. Webdesk, Domain hizmetinin MÜŞTERİ tarafından sağlanması durumunda, DNS değişikliklerinden ötürü oluşan kapanmalardan sorumlu değildir. Mücbir sebepler doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, Türk Telekom ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.Bu konu ile sorumlu değildir.

Madde 5 – HİZMET

Bu sözleşme, MÜŞTERİNİN Webdesk sitesi üzerinden Web Sitesi siparişi vermesiyle başlar ve MÜŞTERİNİN seçtiği domain adı altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve yıllık kiralama ücreti MÜŞTERİ tarafından Webdesk hesabına yatırılmışsa yenilenmiş sayılır.

Madde 7 – ÜCRET VE ÖDEMELER

Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin tasarım, yazılım veya kiralama ücreti “www.webdesk.com.tr/web-tasarim” adresinde yer alan sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve MÜŞTERİNİN bu ücreti ptt, sanal pos kredi kartı, banka havalesi ile ödemesi sonucu hazır sistemlerde 1 gün, özel tasarım ve yazılımlarda web tasarım teklifinde belirtilen tarihte Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında MÜŞTERİDEN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Yıllık uzatım bedeli domain, hosting ve yazılım güncellemelerini kapsayan ücrettir.

Madde 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

MÜŞTERİ, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır. MÜŞTERİNİN web sitesini sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde Tekno Optimum sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler MÜŞTERİYE iade edilmeyecektir. Webdesk, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden en az 10 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği, MÜŞTERİ tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde, alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilecektir..

Madde 9 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

Webdesk, elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile 3’ncü şahıslara ve başka kuruluşlara dağıtılmayacak. Reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır. Üyelik bilgileri ve kişisel bilgileriniz, sizin onayınız dışında diğer üyelere paylaşılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Webdesk kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek amacıyla kullanılacaktır. Sisteme girdiğiniz de tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

GÜVENLİK

Alışveriş sırasında Sanal Pos ödeme şekli seçilmiş ise kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak ‘Thawte Inc’ tarafından 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaşır. Provizyon alındığı takdirde alışveriş tamamlanır. Kartla ilgili hiçbir bilgi site tarafından kayıt edilmez. Alışveriş sırasında 3D Secure ödeme şekli seçilmiş ise kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaşır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi site tarafından görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

İPTAL VE İADE ŞARTLARI

Webdesk www.webdesk.com.tr internet sitesinin sahibidir ve webdesk üzerinden satışı yapılan tüm ürünlerin yapımcı kuruluşudur. Tüm siparişleri en kısa sürede, eksiksiz ve en üst müşteri memnuniyetiyle teslim etmek, internet sitelerinin yayın hayatı boyunca kaliteli hizmet sunmak Webdesk ’in en önemli görevidir.
Webdesk internet sitesinde satışı yapılan tüm ürünlerin tanıtım sayfalarında ürünlerle ilgili detaylı bilgi eksiksiz olarak yer almaktadır. Müşterilerin sipariş öncesi; satış ve hizmet sözleşmesini inceleme, çalışmanın nasıl olacağını bilme ve karşılıklı sorumlulukların neler olacağı hakkında tüm bilgiyi edinme imkânı bulunmaktadır. Müşteri sipariş öncesi satın alacağı internet sitesinin detaylı tasarımlarını, teknik özelliklerini, yönetim panelini ve beraberinde alacağı tüm hizmetleri detaylı şekilde incelemek, anlaşılmayan soruları sormak ve ek talepleri varsa bunların sözleşme metninde geçmesini sağlamakla mükelleftir. Sipariş verildikten ve ödeme onaylandıktan sonra internet sitesinin kurulum, tasarım ve içerik giriş çalışmaları aynı anda başlamakta ve sipariş taahhüt edilen iş teslim süresi içerisinde eksiksiz teslim edilmektedir. Sipariş verildikten sonraki 7 (yedi) gün içerisinde eğer kurulum çalışmalarına başlanmadı ise müşterinin herhangi bir neden olmadan siparişinden vazgeçtiği durumlarda banka ve kredi kartı kesintileri yapıldıktan sonra paranın kalan kısmı müşteri hesabına veya kredi kartına iade edilir. Sipariş verildikten sonraki 7 (yedi) gün içerisinde internet sitesinin kurulum çalışmalarına başlanmış ise müşterinin mazeretsiz iptal talebi durumunda; ücretin %50 ila %90 lık bölümü kesilerek kalan kısmı müşteriye iade edilir. Sipariş verildikten sonraki 15 (on beş) günlük süre içerisinde, webdesk taahhüt ettiği hizmetlerin herhangi bir bölümünü yerine getirmediği durumlarda müşteri siparişini iptal ederse ödenen tüm ücretler banka ve kredi kartı kesintileri dahil müşteriye eksiksiz iade edilir. 7 (yedi) günü geçen ve Webdesk tarafından bir eksiği bulunmayan siparişler için ücret iadesi yapılmaz. Müşteri onayı ile yayına başlamış internet siteleri için ücret iadesi yapılmaz.